Wat is de gasketelwet?

gasketelwet

De Gasketelwet gaat officieel in op 01-04-2023, maar wat houdt deze wet eigenlijk in? Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid overlijden ieder jaar tientallen mensen door koolmonoxidevergiftiging. Ook raken honderden mensen gewond. In ongeveer de helft van de gevallen komt dit door de cv installatie. Hierdoor is de Gasketelwet in werking getreden, met als doel installaties veiliger te maken en het aantal slachtoffers te verminderen. In dit artikel lees je alles over de Gasketelwet en de precieze regelgeving hieromtrent.

Waarom is Cv-ketel onderhoud belangrijk is

Je Cv-ketel onderhouden is van groot belang. Niet alleen omdat je te maken kunt krijgen met koolmonoxide,  waarvan we net lazen wat de gevolgen kunnen zijn, maar ook omdat je schade kunt toebrengen aan het milieu. Als je 3 maanden blijft stoken met een niet goed of veilig functionerende ketel, pleeg je een milieumisdrijf. Het kan betekenen dat de milieuambtenaar of toezichthouders van de lokale politiezone een proces-verbaal kunnen maken. Ook schend je de voorwaarden van de brandverzekering. Daarom is het essentieel om je Cv-ketel goed te onderhouden en dit over te laten aan een gecertificeerde monteur.

CO-bedrijfscertificering KIWA belangrijk

De CO-bedrijfscertificering KIWA is een bewijs van vakmanschap dat een monteur kan aantonen met een vakpaspoort. Alleen gecertificeerde bedrijven mogen namelijk werkzaamheden uitvoeren aan toestellen die stoken met gas. Bij KGCV voldoen we aan alle wettelijke eisen, waardoor we Cv-installaties perfect kunnen uitvoeren en onderhouden.

Terug naar de gasketelwet

De Gasketelwet is ontstaan vanwege nieuwe inzichten over de gevaren die koolmonoxide met zich meebrengt. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid is naar voren gekomen dat er veel koolmonoxide gevallen ontstonden vanwege verkeerd handelen of nalatigheid van installateurs die niet gecertificeerd waren. Zo is uit het rapport gebleken dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv ketels. Dit terwijl vooral werd gedacht dat oude apparaten problemen opleverden. Om te zorgen voor meer professionaliteit en veiligheid is door de Rijksoverheid besloten om certificeringen verplicht te stellen.

Voor welke installaties geldt de gasketelwet?

De Gasketelwet geldt voor werkzaamheden aan Cv-ketels, geisers en gashaarden. De wet bepaalt dat zowel bedrijven als monteurs op uiterlijk 1 januari 2023 gecertificeerd moeten zijn om de installaties te kunnen plaatsen, repareren en te onderhouden. Dit zorgt ervoor dat het aantal ongevallen door koolmonoxide lager wordt. Wie na 1 januari 2023 dit certificaat niet heeft, mag deze werkzaamheden niet meer uitvoeren. Wie dit toch doet, is in overtreding. Ook wie opdracht geeft aan een niet gecertificeerd bedrijf is dan in overtreding. Dit houdt in dat zowel opdrachtgevers als huurders en verhuurders erop moeten letten dat ze zaken doen met een gecertificeerd bedrijf. KGCV is geheel gecertificeerd en bevoegd om alle werkzaamheden aan jouw cv ketels, geisers en gashaarden uit te voeren.

Voor welke installaties is een bewijs CO benodigd?

Het bewijs CO is benodigd als er gewerkt wordt met gasverbrandingsinstallaties onder de 100 kW. Iedere installatie met een gasverbrandingsproces die koolmonoxide genereert en genoemd wordt in de BRL-6000-25. Deze valt onder de nieuwe Gasketelwet. Hier vallen tevens cv ketels voor de tuinbouw onder. De nieuwe Gasketelwet geldt tevens voor gasverbrandingsinstallaties en rookgasafvoervoorzieningen. Hierbij maakt het niet uit of het een bestaande of nieuwe installatie betreft.

Wil jij werkzaamheden aan jouw cv ketel, gashaard of geiser laten verrichten? Zet KGCV in, zodat je zeker bent van een gecertificeerde monteur. Ik werk geheel volgens de gestelde eigen en kan dan ook de nodige kwaliteit en vakmanschap leveren. Mail voor een afspraak.Tot binnen kort!

 

Recente berichten