Rookmelders verplicht in elke woning vanaf 1 juli 2022

Nieuwe rookmelderwetgeving zorgt voor ingrijpende veranderingen

De overheid wil het aantal onnodige doden als gevolg van woningbranden een halt toe roepen. Vanaf 1 juli 2022 is er een nieuwe rookmelderswetgeving van kracht die ingrijpende gevolgen heeft voor huurders en eigenaren van woningen in Nederland. Vanaf deze datum is men verplicht om op elke verdieping een optische rookmelder te installeren. In woningen waar meerdere huurders wonen zoals studentenhuizen is elke huurder zelfs verplicht een rookmelder op zijn/haar kamer te hebben. De reden van deze nieuwe wetgeving is, om het aantal onnodige doden bij een brand sterk te verminderen.

Sancties en gevolgen wanneer men niet aan de eisen voldoet

Vanaf augustus 2022 zullen er steekproefsgewijs controles gaan plaatsvinden. Voldoet men niet aan de eisen, dan krijgt men zonder waarschuwing een boete opgelegd. Gevolg hiervan zal tevens zijn, dat men bij een eventuele woningbrand problemen krijgt met de verzekering. De kans is groot, dat de brandschade niet (volledig) zal worden vergoed. Wanneer u wel aan de eisen van de nieuwe rookmelderwetgeving wilt voldoen kies dan wel voor een rookmelder die aan de wettelijke eisen voldoet.  Zo moet een rookmelder voldoen aan het Europese EN 14604 certificaat en is voor rookmelders op netstroom ook een NEN 2555 certificaat nodig.

Samen met de Gasketelwet moeten rookmelders de veiligheid verhogen

De overheid wil het onnodig grote aantal slachtoffers als gevolg van woningbranden sterk verminderen. Om deze reden heeft men niet alleen rookmelders verplicht gesteld. Ook heeft men verplicht gesteld, dat vanaf 1 januari 2023 elke cv-ketel installatie jaarlijks gekeurd moet worden door een CO gecertificeerde cv-monteur als K.G. – onderhoud en installatietechniek.

Recente berichten